ARKTOS has commissioned the sale of this Festschrift to Kasandrobooks.

Price ÂŁ20,- plus postage. Send name and mail address to contact@kasandrobooks.com

Sidste Udkald for Europa

Forbudte ord om Indvandring, Religion, Fertilitet og IQ.

Helmuth Nyborg

Om Indholdet

 • Islam fører biologisk krig, som Europa vil tabe.
 • FN og EU svigter verdens hvide minoritet.
 • Individer, køn, og racer (økotyper) er genetisk forskellige.
 • Hvide kvinder, socialister, biskopper, og politikere forrĂĄder deres egne.
 • Uddannelse og assimilering af sydlige emigranter virker ikke.
 • Europas IQ falder dramatisk.
 • Universiteter svigter fri forskning.
 • Faglige organisationer er woke.
 • Intelligensforskere lægges for had.
 • Medier misinformerer massivt.
 • Hvide regeringer svigter den sociale kontrakt med deres befolkninger.
 • Undtagelsestilstand og remigration synes eneste muligheder for bevarelse af vestligt demokrati og civilisation.

Beskrivelse

Hvide europæiske mænd har udviklet kunst, videnskab, humanisme, demokrati og høj civilisation til et niveau uden sidestykke i verdenshistorien. I dag begår deres efterfølgere polygenetisk selvmord, godt hjulpet på vej af ydre og indre fjender.

Fjenderne okkuperer deres skoler, universiteter og medier og overtager der definitionsretten over, hvad der moralsk er rigtigt og forkert. De misinformerer vælgere og politikere under positive slogans om progressivitet, frihed og lighed i deres kamp mod hvid nationalisme og raceoverlegenhed. De lader overnationale og nationale organisationer, og især muslimske lande føre en klart formuleret biologisk krig ved genetiske midler mod hvide polygene befolkninger. Omvendt, lader europæerne sig udrense i globaliseringens, Allahs, Marxismens, multikulturalismens, anti-racismens, og kapitalismens navne.
Bogen sætter navn på fjenderne, beskriver deres geniale overtagelsesstrategi, og opregner de alvorlige skader, fjenderne allerede har påført de europæiske samfund.

Udviklingen rejser eksistentielle spørgsmål: Svigter europæiske politikere den sociale kontrakt? Har de allerede tilladt udviklingen at passere point-of-no-return i et uafvendeligt polygenetisk selvmord, der sænker hvide europæiske børn og børnebørn ned i en sort Islamisk middelalder? Svaret, min ven, blæser i vinden.

Helmuth Nyborg

Titel: Professor, dr. Phil, Emeritus

ForskningsomrĂĄder: Intelligens, Personlighed, Evolution, Demografi, Differentialpsykologi, Hormoner, Energimodel for evolution.

Helmuth Nyborg blev født i 1937, læste til mag. art i psykologi fra Københavns Universitet (1966-1968) og Aarhus Universitet (1968-1971). Professor i Børne-og Udviklingspsykologi fra 1994.

Forfatter til mange bøger, forskningsartikler, kronikker og klummer.

Helmuth Nyborgs forskning er primært fokuseret på individuelle forskelle i perception, intelligens, personlighed, uddannelse og erhverv. Han studerer den evolutionære baggrund for, hvordan genetiske og miljømæssige faktorer påvirker kognitive evner og hvordan disse forskelle manifesterer sig i forskellige demografiske grupper. Nyborg deltager aktivt i den offentlige debat om hvide menneskers mulighed for at overleve i en verden, der truer den vestlige civilisation.